Slovo stavitele k nedělnímu ČP

Shromaždiště nedělních štafet vás přivítá krásnými výhledy na Hostýnské vrchy. Les je na valašské poměry atypický v tom, že v něm skoro nenarazíte na podrost. Hustníků a pasek je tam taky málo, a proto se můžete těšit na moc pěkné proběhnutí. Jen u delších tratí jsem si neodpustil pár zelenějších pasáží, které mají zvýšit orientační náročnost.

Očekávám velmi rychlý, fyzicky náročný a vyrovnaný závod. Při stavbě tratí jsem se snažil, aby nebyly příliš kopcovaté, přesto na trati potkáte jak klasické kopce, tak i menší údolí a erozní rýhy, které jsou v tomto prostoru opravdu strmé a hluboké. Erozní útvary budou taky hlavním orientačním kořením závodu. Zvládnou záludnou dohledávku, nenechat se stáhnout na jinou farstu, běžet rovně přes rýhy nebo je oběhnout? To budou klíčové momenty závodu.

Michal Smola