Právo startu

Seznam štafet s právem startu na MČR sprintových štafet naleznete v příslušných sděleních sekce orientačního běhu ČSOS – pro dospělé a pro dorost.

Prosíme odddíly, které mají právo startu v kategorii DH21, aby se přihlásili v termínu přihlášek, tedy do 16. 9. Po tomto datu budeme postupně oslovovat náhradníky.

Aktualizace 10. 9.: Byla udělena výjimka startu pro oddíl PHK v kategorii DH18, viz sdělení sekce OB 21/2018.